UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis androidb8b6674d4052e35e4553ac6788eb30b523af4b45f1e166141a790d1a3126e77aac1ae6a547bf25a11284c7595eff6df708f0efebb1c51aada9430a089a2050cc02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0feab05aa91085b7a8012516bc35339583cef96dcc9b8035d23f69e30bb19218a56584778d5a8ab88d6393cc4cd11e0903acb2a202ae4bea8840224e6fce16fd0 96de2547f44254c97f5f4f1f402711c1a2f94d8e28139ce8120147d24fe3b8f666de6afdfb5fb3c21d0e3b5c3226bf006e5025ccc7d638ae4e724da8938450a62ad9e5e943e43cad612a7996c12a879613f320e7b5ead1024ac95c3b208610dbcab070d53bd0d200746fb852a922064a 7d97667a3e056acab9aaf653807b4a03d16a974d4d6d0d71b29bfbfe045f1da7aebf7782a3d445f43cf30ee2c0d84dee2d36b5821f8affc6868b59dfc9af6c9f5c3b99e8f92532e5ad1556e53ceea00c4a5876b450b45371f6cfe5047ac8cd45ad47a008a2f806aa6eb1b53852cd8b376de0f2761a44ff1e2ca60131058d829765173795697c8229dd202ad94e821bab799fc232a527e7a7d6435c945083a32903bfc1d4783966c69cc6aef8247e01034bb236de7787ceedafdff83bb8ea47100f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4cedea298442a67de045e88dfb6e5ea4a27f01c939761597f9b832694d4c381512 d9bd3e8809c72d9493d84928ab8c4497b4f1ec9f4b5c8207f8fc29522efe783d 889fbd1aec443cef389ea10c93b498d8217b4c71837fac172fabebfc299f755b32bd403625078f55a266b487534aa95bad4cc1fb9b068faecfb70914acc63395edea298442a67de045e88dfb6e5ea4a285dfba75bcadb576723264b5986f2ac2034e2db715b4e796a5e72861ce06963a29fdff891569187da8e5ed4f7a6ea4c8a1d4c20b182ad7137ab3606f0e3fc8a4 52b738b303d90a884137546353e09ebb265eceb6d4d961057f1b483a558e2885c23497bd62a8f8a0981fdc9cbd3c30d946123e470d3226911c48df4e9867b9db d1f255a373a3cef72e03aa9d980c7eca1371bccec2447b5aa6d96d2a540fb40192af93f73faf3cefc129b6bc55a748a973f104c9fba50050eea11d9d075247cc083b65c888b720c920dcaead304c59892e4fb1ddb61e8e45740ed0415f2b28b0 75c58d36157505a600e0695ed0b3a22dec1c59141046cd1866bbbcdfb6ae31d42bba9f4124283edd644799e0cecd45cad9d3837ee7981e8c064774da6cdd98bf3f78fa1cdb0e2fda88c2a935950ffdf14dea382d82666332fb564f2e711cbc7171ad16ad2c4d81f348082ff6c4b207686c91724b896cdcf48285039ab05b3aaf109d2dd3608f669ca17920c511c2a41ee10534dd65cf727692c0f9c44ba613f825ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2ba638ebf561da3b2313e5d7955c55ea9c92383002f757cddd52df84e68894b5e4ef30115b941a1bcd71ffebb50c69ece6c468ec5a41d65815de23ec1d08d7951402b0702500cd47ff36e689465afd78397c8dd44858d3568fdf9537c4b8743b2 675be3930765f553975c0b140bbf0863 36660e59856b4de58a219bcf4e27eba364d52e08cc03e6090bc1ef30b73ccb85d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7 4206e38996fae4028a26d43b24f68d32 6ba9580871babd8d9c620aa5fb366abf4ddb5b8d603f88e9de689f3230234b473fffb98d728238ddea957f0fc3ebe428c46482dd5d39742f0bfd417b492d0e8e 71e63ef5b7249cfc60852f0e0f5bf4c88df707a948fac1b4a0f97aa554886ec8019f8b946a256d9357eadc5ace2c8678 a9e18cb5dd9d3ab420946fa19ebbbf52 0b07c4aabfdc28bb8236e195c401e1b22b9bd744f7c0d06123d9d9557310fa8054baf7f8288c87badf5f2dfb62baa1c355603a5f239e435c642244be3e891b85 0cb5ebb1b34ec343dfe135db691e4a85 972cda1e62b72640cb7ac702714a115f f3067d687ee39c3cbfa75573457e479d596059d266f32a63144d67628a53db898710ef761bbb29a6f9d12e4ef8e4379cd34a281acc62c6bec66425f0ad6dd6453a0f19df72fef0495c54ced664735a7da9eb812238f753132652ae09963a05e9b6e710870acb098e584277457ba89d68bca382c81484983f2d437f97d1e141f3537de305e941fccdbba5627e3eefbb24 ea6979872125d5acbac6068f186a0359 ddbc86dc4b2fbfd8a62e12096227e068977b33ace8251dd9bee913e7ba56eebc 274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4 1fb36c4ccf88f7e67ead155496f02338 1f9f9d8ff75205aa73ec83e543d8b571acd9bdac8824615154e7f1868f29acf647ce0875420b2dbacfc5535f94e684334b6538a44a1dfdc2b83477cd76dee98e373cb8cd58cad5f1309b31c56e2d5a83 79385312dbee4c9e7270b26e4b3e14598597a6cfa74defcbde3047c891d78f90a133710cb2bedc27da8daaadb931553babceedf5017915685f379075f00a5ccdb7b16ecf8ca53723593894116071700ce93028bdc1aacdfb3687181f2031765d43f8e83d15ca083fb58e9b745e5de0d404600eed1bd16e8fe259baa0a436ed0206964dce9addb1c5cb5d6e3d9838f733 a376033f78e144f494bfc743c0be33304271846620d203fd0511c422d483cdbd aa1b6b26d690368d6f74a35a7daa0916f5b1b89d98b7286673128a5fb112cb9a78b9cab19959e4af8ff46156ee460c744a46fbfca3f1465a27b210f4bdfe6ab32ecd2bd94734e5dd392d8678bc64cdabbc6fe82635b1429d3e886eec0fc34f499cb67ffb59554ab1dabb65bcb370ddd9a1ada9947e0d683b4625f94c74104d731ee3dfcd8a0645a25a35977997223d22 0966289037ad9846c5e994be2a91bafa4fc28b7093b135c21c7183ac07e928a6ef70e26a0b5da778eda3f48014d087cd3e1953b572576cc82887d4100a29a02c 0dbb3fb9a5cd1d5f8a9075b5bb8070aa9eed867b73ab1eab60583c9d4a789b1b1f5f5b265100daad35b3a491e1c5535105e2a0647e260c355dd2b2175edb45b8 4a47d2983c8bd392b120b627e0e1cab42d405b367158e3f12d7c1e31a96b3af3 9a4400501febb2a95e79248486a5f6d373e5080f0f3804cb9cf470a8ce895dacf30824bacaaabc2fc3aa0b6d658a56e947e51e9d11cf800ff08674dbb68a48ab31bd51a7403b980bf1039518120712e0 4cf0ed8641cfcbbf46784e620a0316fbf23d125da1e29e34c552f448610ff25fc9049d2a46feb0ae2de6b0636f32ea0db052e2e0c0ad1b2d5036bd56e27d061c9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f4666354461b879d3b121b0c33d5e7e5da4f 18d8042386b79e2c279fd162df0205c82f891485332423c8715842537cf742a0 a981f2b708044d6fb4a71a14632425207c2c48a32443ad8f805e48520f3b26a44f3d7d38d24b740c95da2b03dc3a233324357dd085d2c4b1a88a7e0692e60294 9701a1c165dd9420816bfec5edd6c2b1 0ebf197205c00fc6e0aac7261a8c1bdc 947018640bf36a2bb609d3557a2853290cc6ee01c82fc49c28706e0918f57e2dce016f59ecc2366a43e1c96a4774d167af1b5754061ebbd4412adfb34c8d3534384babc3e7faa44cf1ca671b74499c3bd3fad7d3634dbfb61018813546edbccb2835acf1b5aaa6ade0d10b4c977e912a97108695bd93b6be52fa0334874c8722641d77dd5271fca28764612a028d9c8e 13d4635deccc230c944e4ff6e03404b5609c5e5089a9aa967232aba2a4d031146c7de1f27f7de61a6daddfffbe05c058dca49d1a5928cb1c1ac064e9137c8b0fb8ce47761ed7b3b6f48b583350b7f9e4e3bc4e7f243ebc05d66a0568a333196602c27682b80b462437ba4efc71267562ffd52f3c7e12435a724a8f30fddadd9c139c3c1b7ca46a9d4fd6d163d98af6351fb36c4ccf88f7e67ead155496f02338 3bd8fdb090f1f5eb66a00c84dbc5ad51feeef9bd04fac1765263893621bb4811 e92e1b476bb5262d793fd40931e0ed534271846620d203fd0511c422d483cdbd c87579e7369697e409f6d7767838ced5ce4449660c6523b377b22a1dc2da5556abcc5329cfe5846db63ff4dee74eb9069659078925b57e621eb3f9ef19773ac38b5c8441a8ff8e151b191c53c1842a381dc3a89d0d440ba31729b0ba74b93a33eaa1da31f7991743d18dadcf5fd1336f767d01b4bac1a1e8824c9b9f7cc79a0446fc943ecd56441056a560ba37d0b9e838ed4039c0b33e2ec51cc4579405d03e 3cef96dcc9b8035d23f69e30bb19218a9d405c24be657bbf7a5244815a9089224fc41324cdfa35c1b9e2f8d59371eb202b0aa0d9e30ea3a55fc271ced8364536c0fda89ebd645bd7cea60fcbb5960309c3008b2c6f5370b744850a98a95b73ad 1e44fdf9c44d7328fecc02d677ed704d91d0dbfd38d950cb716c4dd26c5da08a3e3aa687770f55c704ca997c3be81634fc325d4b598aaede18b53dca4ecfcb9c 0aa2ebf701adab64a123a01be6dcc018 0533a888904bd4867929dffd884d60b8dd111a74f4ff9cf2cbf198cef2579800a2232b5b6b17429cdff8ddc2f14ea8c997f081d3b1b352e9d1aaa2225dd6bb16d8c24ca8f23c562a5600876ca2a550ce32bd403625078f55a266b487534aa95bf45a1078feb35de77d26b3f7a52ef502 5a38a1eb24d99699159da10e71c455770233f3bb964cf325a30f8b1c2ed2da93 a012869311d64a44b5a0d567cd20de0428ce9bc954876829eeb56ff46da8e1ab 800b03685c22049f049801f6841861a20cd6a40ae578078bc72e5310df41e91862e7f2e090fe150ef8deb4466fdc81b3 9965b21b3968b6abc41143236b035c8c5db30d43f3791ae82e8f09070647e4cbdcc5c249e15c211f21e1da0f3ba66169f880d0d6a01ba52fcfe6475defc13e0f443cb001c138b2561a0d90720d6ce111713fd63d76c8a57b16fc433fb4ae718a99e7e6ce097324aceb45f98299ceb6217012ef0335aa2adbab58bd6d0702ba41 fd95ec8df5dbeea25aa8e6c808bad5837f2cba89a7116c7c6b0a769572d5fad95f245ebebce62ddcfacd1b6292c69392 f9d1152547c0bde01830b7e8bd60024caaf2979785deb27864047e0ea40ef1b7a50abba8132a77191791390c3eb19fe72cd2915e69546904e4e5d4a2ac9e1652819c9fbfb075d62a16393b9fe4fcbaa51f5f6ad95cc908a20bb7e30ee28a5958 d139db6a236200b21cc7f752979132d01770ae9e1b6bc9f5fd2841f141557ffb1915523773b16865a73a38acc952ccda193510e35bf81956996aa49093954075a1cb608a30fc2883eed0831dcf25f260980ecd059122ce2e50136bda65c25e07f187a23c3ee681ef6913f31fd6d6446bb1f62fa99de9f27a048344d55c5ef7a6234833147b97bb6aed53a8f4f1c7a7d88153349b1eb6f6c01622d4f395993bfe2c3279b0b059b2665593834a264d7de65249ee8e0cff02ad6b4cc0ee0e50b7d1 9d63484abb477c97640154d40595a3bba4814fbe4abdad91842ef1795dcd465b a2f04745390fd6897d09772b2cd1f58108aee6276db142f4b8ac98fb8ee0ed1b44885837c518b06e3f98b41ab8cedc0fe5e6851e7f7ffd3530e7389e183aa468a0d3973ad100ad83a64c304bb58677ddfb89fd138b104dcf8e2077ad2a23954d2ea1202aed1e0ce30d41be4919b0cc99c203e4a1bdef9372cb9864bfc9b511cc bc37e109d92bdc1ea71da6c919d549070c4b1eeb45c90b52bfb9d07943d855abd90e5b6628b4291225cba0bdc643c2955a499f6e26313e19bd4049009bbed5bdc78c347465f4775425c059ea101c131f 4afd521d77158e02aed37e2274b90c9c2aac0e27587428fe2aafe882c5974a8570d355680e628fe1c552221f690d8da4aa677d660eefd1fe0d323c1dc9bfa8693ae4f12b897c4bb51327a8e1c921df7d aa8fdbb7d8159b3048daca36fe5c06d23a01fc0853ebeba94fde4d1cc6fb842a80b0c85e6c57765e36477a986b101ede ddbc86dc4b2fbfd8a62e12096227e0681368ba1ab6ed38bb1f26f36673739d54e9dae45ec08b498f7e1af247757c9b3538af86134b65d0f10fe33d30dd76442e69295f5f6bd7d1a08da4919b5bb95bffe816c635cad85a60fabd6b97b03cbcc9a6869a35be893ac2d85989c5cd605539fac7fead96dafceaf80c1daffeae82a4 c9d9edbf9b9e23eb5d4819bbcce9b078 94bb077f18daa6620efa5cf6e6f178d25dcd0ddd3d918c70d380d32bce4e733a95151403b0db4f75bfd8da0b393af853765d5fb115a9f6a3e0b23b80a5b2e4c42711ab32f69d23c546d5411382c724a6 1e1d184167ca7676cf665225e236a3d2 f7bdb0e100275600f9e183e25d81822df9ff6540c092abd6a77908c034710a04 78f1893678afbeaa90b1fa01b9cfb860 7fa732b517cbed14a48843d74526c11a960fe54b16d890a75e845fcd23afc32d4c07fe24771249c343e70c32289c119295e1533eb1b20a97777749fb94fdb944c7217b04fe11f374f9a6737901025606018dd1e07a2de4a08e6612341bf2323e50f3f8c42b998a48057e9d33f4144b8b 8d3bba7425e7c98c50f52ca1b52d3735 1706f191d760c78dfcec5012e43b671488a199611ac2b85bd3f76e8ee7e55650fac05328668f599efe18e76cdb284aab789a283923884fb1c9598f796581a39db7c0c7d6ce233d0fe18625ea3cd5bdb111108a3dbfe4636cb40b84b803b2fff693db85ed909c13838ff95ccfa94cebd96403675579f6114559c90de0014cd3d6