UBIS :: İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi || ubis, aysis, iau, öğrenci bilgi sistemi, kiosk, kürsü, aysis iphone, ubis iphone, aysis android, ubis android2d290e496d16c9dcaa9b4ded5cac10cc30ba105754346aaf47509089d2287f2ac09f9caf5e08836d4673ccdd69bb041e09b15d48a1514d8209b192a8b8f34e48 cb8a08a240f3ea7c99b220d24f54f4776651526b6fb8f29a00507de6a49ce30f c182f930a06317057d31c73bb2fedd4ff740c8d9c193f16d8a07d3a8a751d13f8e930496927757aac0dbd2438cb3f4f61cc3633c579a90cfdd895e64021e2163 9a1335ef5ffebb0de9d089c4182e48680afa92fc0f8a9cf051bf2961b06ac56b12e1b435e5e53888e787d22c1e8d262d f4573fc71c731d5c362f0d7860945b88a96b65a721e561e1e3de768ac819ffbb5cc3749a6e56ef6d656735dff917607431a6b5568bbb9c350c1b296d9086acf08df6a65941e4c9da40a4fb899de65c55da0b566359c3862f20b5072c3d49bd0f1a5b1e4daae265b790965a275b53ae50 177540c7bcb8db31697b601642eac8d41c824be2be6ac655657c6bc78527dfd723ef5cf238a3b88085d95adf94c24a25f81398ac7249eab440df0219892f3dd53d324c2883882b15fa8fbe8f025a3a99 884ce4bb65d328ecb03c598409e2b168 01f78be6f7cad02658508fe4616098a92c3ddf4bf13852db711dd1901fb517fa9425be43ba92c2b4454ca7bf602efad88b9e7ab295e87570551db122a04c6f7cfbd7939d674997cdb4692d34de8633c4d860edd1dd83b36f02ce52bde626c65392bf5e6240737e0326ea59846a83e0768fc4bc380e6185d2f37a64f0c8f34a93334467d41d5cf21e234465a1530ba647 5a378f8490c8d6af8647a753812f6e31a098b2eb3138551138d127925d092d67d961e9f236177d65d21100592edb076969421f032498c97020180038fddb8e24 5901fe6483310c89c35b54455f2a55577eb5ac36014a76629c40069e46136a61b4affa4f6b27df047d63d66fe4ac5600 cd163419a5f4df0ba7e252841f95fcc19a6a1aaafe73c572b7374828b03a18810e1422ea79781ee046484893ce0010c4 82138b11a724b94d18df2e083d8b7b55 ca5150ff1c65880ded50f92ed067c95e7ef2f13f0e9d3478d7c36f6483d38a8677ef24b42fcecae4ba74fa68137f3e4313403518ef9c1ce843a289d991f79bf56244b2ba957c48bc64582cf2bcec3d04d556b595eef47660153b8eddebbc2b1233d3b157ddc0896addfb22fa2a519097 7d38b1e9bd793d3f45e0e212a729a93cbd4828247647544af24a15ac79a1ef9f84f74ce4511e0c9531af1182fb636f0f426ea2897becd89515f19117a51c49f18e930496927757aac0dbd2438cb3f4f673c14008d55c730e10bb9412a5be1a16 5607fe8879e4fd269e88387e8cb30b7e23937b42f9273974570fb5a56a6652ee 6516c28727509c3db6280ae16254e91604600eed1bd16e8fe259baa0a436ed024fc66104f8ada6257fa55f29a2a567c7bd4d08cd70f4be1982372107b3b448eff19fec2f129fbdba76493451275c883a ac796a52db3f16bbdb6557d3d89d1c5a096ffc299200f51751b08da6d865ae954fa7c62536118cc404dec4a0ca88d4f6d282ef263719ab842e05382dc235f69e bc1ad6e8f86c42a371aff945535baebb30192e936ba11d0a202097fed8f44b2dc46482dd5d39742f0bfd417b492d0e8e761c7920f470038d4c8a619c79eddd62de905148259ea27fa49e2303ef2e0017186a157b2992e7daed3677ce8e9fe40f84c2d4860a0fc27bcf854c444fb8b4001e0feeaff84a19bf3936e693311fa66deb21cc0143d96dbc8e3a58f1a81e4dd28e5d5b79456a8e2bc09e54e9e518a5f18b8388180314a337c9aa3c5aa8e2f37a3636638817772e42b59d74cff571fbb380b0c85e6c57765e36477a986b101ede860052df4915de4d6c3deac9f7ebf5ccb93e78c67fd4ae3ee626d8ec0c412dec03287fcce194dbd958c2ec5b33705912e82c4b19b8151ddc25d4d93baf7b908f20371daa1dcc7045675cf3c09dc71d6ef9afa97535cf7c8789a1c50a2cd837873f4366aeb9c157cf9a30c90693eafc55e17a886efc21fa45b9dc49a17c29dcf1618faa1728eb2ef6e3733645273ab145 81930c54e08b6d26d9638dd2e4656dc195f6870ff3dcd442254e334a9033d34999bcfcd754a98ce89cb86f73acc046450c95054981de037de06e544a52eb3613a9b94e2e91ee1dae4106f72c3e48880e 915e3742d51cb477268ba29275c3ce0989d4402dc03d3b7318bbac10203034abf90bebdc692f68ebf8f1dee68a01a8e0c8ba76c279269b1c6bc8a07e38e78fa4 d28d76b4592325c3bafc1840d4bb2957d88518acbcc3d08d1f18da62f9bb26ecd117dca133c64bf78a4b7696dd007189f10f2da9a238b746d2bac55759915f0dedc27f139c3b4e4bb29d1cdbc45663f9a09b68ada5e8b2060f380a53c02cf3d895151403b0db4f75bfd8da0b393af853edea298442a67de045e88dfb6e5ea4a21fd7b875d3473501d1b771ebe934ca5935a0f1963430da063133ba27d695f8514734ba6f3de83d861c3176a6273cac6de3a72c791a69f87b05ea7742e04430ed 1efa39bcaec6f39001491606936945366fe131632103526e3a6e8114c78eb1e1 af8d1eb220186400c494db7091e402b064dafb11e52edd3cd840bf24e56ddce6f7e4dd6300aa79c1ba9425a76dcf26f5 31a6b5568bbb9c350c1b296d9086acf0dc5689792e08eb2e219dce49e64c885b515b9d40500ef7d05007b5668991fc7cb154e7b21b2ff0a14d96affa6d3fb958dcae59eb2aed882ae1452bf903cb8263 50a074e6a8da4662ae0a29edde72217995d309f0b035d97f69902e7972c2b2e6fd348179ec677c5560d4cd9c3ffb6cd92d13d901966a8eaa7f9c943eba6a540b bc37e109d92bdc1ea71da6c919d54907 1977ab8c9f9473d8594671be4ddf9e7f421b3ac5c24ee992edd6087611c60dbb06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac7596bf57c6ff19504ff145e2a32991ea96 be4e02ac094a09d32e3c09b34f3883a2cecd845e3577efdaaf24eea03af4c033eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 afb0b97df87090596ae7c503f60bb23fc7502c55f8db540625b59d9a42638520c5eee1896752e5ac19a3a0bb34fbab4b3eb2f1a06667bfb9daba7f7effa0284b2d13dd919b0ec4519c4a0967c4c7cd4769b4fa3be19bdf400df34e41b93636a444ac09ac6a149136a4102ee4b4103ae6 9c22c0b51b3202246463e986c7e205dfa2b15837edac15df90721968986f7f8ec6a01432c8138d46ba39957a8250e02759ab3ba90ae4b4ab84fe69de7b8e3f5ff2617d00a4f462b47ee02e168ae3273baa2a77371374094fe9e0bc1de3f94ed9 120ca817ebe8caa71e92ac53049b2c6a201e5bacd665709851b77148e225b33264314c17210c549a854f1f1c7adce8b685f3375756047fba207ce9b85780313b76460865551007d38ffbb834d5896ea440afd3a37cca05efe623b7509855c73abf5a1d9043100645b2067fa70d7a1ea6647bba344396e7c8170902bcf2e155517dd11ae2d5ed34925bdbdc9b0186634920546457187cf3d52ea86538403e47ccf610a13de080fb8df6cf972fc01ad93f05a624166c8eb8273b8464e8d9cb5bd9 edea298442a67de045e88dfb6e5ea4a2300891a62162b960cf02ce3827bb363cd7619beb6eb189509885fbc192d2874b1e3b21cb226c39b6aa4634f820b372f344b422a6d1df1d47db5d50a8d0aaca5d8698ff92115213ab187d31d4ee5da8eab534ba68236ba543ae44b22bd110a1d669cd21a0e0b7d5f05dc88a0be36950c768ce199ec2c5517597ce0a4d89620f55a376802c0811f1b9088828288eb0d3f07eb532aef980c36170c0b4426f082b8758c54802a9fb9526cd0923353a34a7ae0912d0f15f1394268c66639e39b26215ee1abc6b5f7c6acb34ad076b05d40815a3fefe83288ecb0e40ebe40b2bde29fe703957b6dd9e3a7980e040bee50ded6592fde850d824c2ba9b563cb6fa4078c368264bdb65b97eeae6788aa3348e553cc51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af397d2be41b1bde6ff8fe45150c37488ebb90794e3b050f815354e3e29e977a88ab1d8c9f71eaa6923fc9d3cd5d10aea4ce4de754248c196c85ee4fbdcee89179bdac5dab2e99eee9cf9ec672e383691302fcbfab2f4cda26061ed9e3ee96a4fd610c5534f554a26f7aeb7c780e12bb15250609154fa35b3194026346c9cac2a248 ad62cfd33e3870262d6bf5331c1f13b0b8cfbf77a3d250a4523ba67a65a7d03191c77393975889bd08f301c9e13a44b7342285bb2a8cadef22f667eeb6a63732 7fec306d1e665bc9c748b5d2b99a6e97acf666483bc8723fae7feda6f6a9cb7a2d290e496d16c9dcaa9b4ded5cac10cc344ef5151be171062f42f03e69663ecf39d929972619274cc9066307f707d0024c4c937b67cc8d785cea1e42ccea185c74f23f9e28cbc5ddaae8582f48642a59 b4a528955b84f584974e92d025a75d1f f337d999d9ad116a7b4f3d409fcc6480 2ea279ca696946aceb4337fb1ba9b23aa18630ab1c3b9f14454cf70dc7114834 5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bdb97f138920c54acf5eb77d23bc318b128a4488c177d9dc8c3da7c745c89ca2141ee3dfcd8a0645a25a35977997223d22d254c8a084d4545bd80577481aa030767e83722522e8aeb7512b7075311316b7d2a2c1da2acde3ed27003dba9c3c1ccc e744f91c29ec99f0e662c9177946c627 01f78be6f7cad02658508fe4616098a9 e1f4fd6d0118b7b0797d7c1a0007b80ad47619b92cebc6ebfa07969ab5370ae67a0c1035bcb33b6d86942ecbedb37267fa8dbbcb682699544e4e8f2212115f734ff6fa96179cdc2838e8d8ce64cd10a7d347df3d73566108aa6d1b5d37b59703 52130c418d4f02c74f74a5bc1f8020b259c33016884a62116be975a9bb8257e36b8b8e3bd6ad94b985c1b1f1b7a94cb28fb5f8be2aa9d6c64a04e3ab9f63feeeb0bf8b3daf61246d13276dc8dcdfb87d2e2c4bf7ceaa4712a72dd5ee136dc9a89431c87f273e507e6040fcb07dcb4509ccb0989662211f61edae2e26d58ea92fc86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b9f53d83ec0691550f7d2507d57f4f5a2398024cb5e21d749d728926a28b19d0092262bf907af914b95a0fc33c3f33bf6e354fd90b2d5c777bfec87a352a18976e17a5a399de92e1d01a56c50afb2a68e b9009beb804fa097c04d226a8ba5102e219d0a315520ccbbb971bba8f5d455fef3c89b7be367aa4246f90aa007efe5257eb7eabbe9bd03c2fc99881d04da9cbd590494d54ebe8eda5858c48f34e12b5172da7fd6d1302c0a159f6436d01e9eb0970627414218ccff3497cb7a784288f50ffaca95e3e5242ba1097ad8a9a6e95d704cddc91e28d1a5517518b2f12bc321c165ed49edbd0e69b120bee701bdb794 6fe6a8a6e6cb710584efc4af0c34ce50 48f7d3043bc03e6c48a6f0ebc0f258a82e3ae207832305b6a0bff2dbc8a18b90972ededf6c4d7c1405ef53f27d961eda 4ca82782c5372a547c104929f03fe7a9a569398d13eb87b14276380d2921ddbceb06b9db06012a7a4179b8f3cb5384d3d14220ee66aeec73c49038385428ec4c11108a3dbfe4636cb40b84b803b2fff67f018eb7b301a66658931cb8a93fd6e8cd3109c63bf4323e6b987a5923becb96ddc96fb7d590861ce4bbc4579f5fa8489ac403da7947a183884c18a67d3aa8def7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0 45a766fa266ea2ebeb6680fa139d2a3d 67e235e7f2fa8800d8375409b566e6b6d28d296b68b6ac1232353531256488b36c7cd904122e623ce625613d6af337c449c166931e8a70ff2a57a5780dcbb8921bd69c7df3112fb9a584fbd9edfc6c90 2d5c4ea4c4aaf3aea8ac8dee1df8fbe8154f596a0e4aec4cf23ee4b76ae3d34a2f3bbb9730639e9ea48f309d9a79ff01dba4c1a117472f6aca95211285d0587e16c244e39517c1e577a0b778cb1ce568 c1b70d965ca504aa751ddb62ad69c63fb87470782489389f344c4fa4ceb5260c0118a063b4aae95277f0bc1752c75abf1bd69c7df3112fb9a584fbd9edfc6c90 30a237d18c50f563cba4531f1db44acf488b084119a1c7a4950f00706ec7ea16283085d30e10513624c8cece7993f4de5e7264477cf9b6b237a0d254cf0324e2 4f16c818875d9fcb6867c7bdc89be7eb34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303fea119a40c1592979f51819b0bd38d39d 8d3215ae97598264ad6529613774a038 a03caec56cd82478bf197475b48c05f9ab013ca67cf2d50796b0c11d1b8bc95db543376b5721da011b230ba7ae9dd619fdbe012e2e11314b96402b32c0df26b73384ace9a48c23d689f347236c7ab49a cf9b2d0406020c56599f9a93708832b59001ca429212011f4a4fda6c778cc3186dd3e6a48b7117f6ae04a6664beb740b815104ed949f9deaf45165c4b8337013f69543a0f1b1c844dbd3eeee30ea0404 55063089b08df5797d3eebca7c087ed4a0046ad4c1bafc4ef04e41e755f28368 b52340b4de4566b804c9880aa0b4af5f56bd37d3a2fda0f2f41925019c81011d84a955d5ff75f508ec01007bc2b9b30148e95c45c8217961bf6cd7696d80d238ef8446f35513a8d6aa2308357a268a7ec0e190d8267e36708f955d7ab048990d d0cbf1a1aa1726784df15a81ead214f7846c260d715e5b854ffad5f70a516c88901797aebf0b23ecbab534d61ad33bb1664dd858db942cad06f24ff25df56716